electronische beveiliging
electronische beveiliging
brug-1200.png - copy - copy
brug-1200.png - copy - copy

Elektronische beveiliging

Hoe goed de beveiliging ook is, een incident is nooit volledig uit te sluiten. Daarom is tijdige detectie nodig. Deze voorkomt niet het incident, maar beperkt meestal wel de schade. Zo is er een grote kans dat de politie arriveert, terwijl inbrekers nog bezig zijn en dat de brandweer kan ingrijpen voordat een vuurtje zich tot een inferno heeft ontwikkeld. Detectie kan met bewegingsmelders, (infrarood)camera’s, drukgevoelige leidingen en tal van andere moderne technieken. Welke techniek het beste is hangt af van de omstandigheden en het budget.

Beveiliging begint met organisatorische en bouwkundige maatregelen om de kans op een incident zo klein mogelijk te houden. Treedt toch een incident op, dan zorgen de elektronische maatregelen ervoor dat dit niet onopgemerkt blijft en dat hulpdiensten als brandweer en politie assistentie kunnen verlenen. Met elektronische beveiliging is ook te bepalen wie, waar en wanneer welke deuren mag openen en wie toegang krijgt tot het parkeerterrein. Dat kan eenvoudig met een smartcard of smartphone, maar ook via een oogscan of vingerafdruk bij hogere veiligheidsrisico’s. Verder zijn er elektronische systemen die helpen bij de evacuatie van het gebouw bij brand, bij het waarschuwen van bedrijfshulpverleners en voor automatisch alarm wanneer iemand valt of bewusteloos raakt.

De elektronische beveiliging is te beschouwen als het zenuwstelsel van het gebouw. Een zenuwstelsel werkt integraal en dat mag van elektronische beveiliging ook worden verwacht. Daarom werken wij met partners die integrale oplossingen kunnen bouwen met brand- en inbraakdetectie, toegangsbeheer, cameratoezicht en eventuele integraties met gebouwbeheersystemen, personeelssystemen en andere vormen van automatisering.

De integrale beveiliging kan via een lokaal platform worden aangestuurd, maar ook door ons Security Operation Center. Verder is een combinatie van beide mogelijk. Overdag lokaal, buiten kantooruren via ons SOC.