objectbeveiliging
objectbeveiliging
brug-1200.png - copy - copy
brug-1200.png - copy - copy

Objectbeveiliging

Onze objectbeveiligers zijn vooral vriendelijke gastheren/dames, die uw bezoekers warm welkom heten en begeleiden, maar die in noodgevallen hun waarde als professioneel beveiliger en bedrijfshulpverlener bewijzen.

Aardig als het kan, streng als het moet. Dat is het motto van onze objectbeveiligers. Onder normale omstandigheden zijn het aardige collega’s, die hulp bieden waar dat nodig is. Maar bij het signaleren van dreigingen, komen zij direct en professioneel in actie om te voorkomen dat de situatie tot een incident escaleert. Zij zijn getraind in predictive profiling, waarbij zij vooral letten op afwijkend gedrag dat hoort bij mensen die kwaad in de zin hebben. Door deze mensen aan te spreken zijn potentiële problemen vrijwel altijd in de kiem te smoren. De objectbeveiligers zorgen er zonder uitzondering voor dat iedereen de veiligheidsregels respecteert, op een vriendelijk manier die geen ruimte voor tegenspraak biedt.

Tot de taken van onze objectbeveiligers behoort controle op wie het pand betreedt of verlaat, ontvangst en registratie van bezoekers, coördinatie van bedrijfshulpverlening, het lopen van brand- en sluitrondes, verlenen van EHBO en reanimatie, hulp bij aangiftes door medewerkers, het naar buiten begeleiden van overtreders van de veiligheids- of gedragsregels, beheer van de lokale beveiligingsinstallaties en het coördineren van ontruimingen of ontruimingsoefeningen.